بطور كلي ساختمان هوشمند ساختماني است كه مجهز به يك زير ساخت ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد.

همچنين به ساكنين ساختمان اين اجازه را مي‌دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد. مانند همه صنايع در حال رشد ديگر در اين صنعت نيز رقابت‌هايي به چشم مي‌خورد.

 تعريف ساختمان هوشمند

ما بايد متوجه اين موضوع باشيم كه بيشتر گسترش در هر صنعتي را سازندگان آن صنايع بوجود مي‌آورند و نه خريداران آنها. براي مثال با يك نگاه به صنعت اتومبيل سازي متوجه مي‌شويم كه، هر چقدر كه يك اتومبيل بيشتر لوكس باشد، همانقدر بيشتر مجهز به تجهيزات الكترونيكي است. اين تجهيزات الكترونيكي، كارهايي را انجام مي‌دهند كه لزوما قابل استفاده در همه جا و بوسيله همه ی افراد نيست ولي بسياري از همين تجهيزات كه قبل از اين به عنوان تجهيزات اضافي بر روي اتومبيل‌ ها تلقي مي‌شدند امروزه بعنوان تجهيزات استاندارد براي اتومبيل‌ها محسوب مي‌شوند. براي مثال چند نفر از ما به ياد داريم كه كمربند ايمني بصورت اتوماتيك تنظيم نمي‌شد؟ يا اينكه روزانه چند اتومبيل بدون كولر در سنگاپور فروش مي‌رود؟ اگر اين سوالها پانزده سال پيش پرسيده مي‌شد حتما جوابها بسيار متفاوت از جوابهاي امروز بود.

اهمیت هوشمندسازی ساختمان

هزينه هاي جاري يك ساختمان معمولا هزينه‌هاي سرباز زيادي را براي انواع مشاغل و ساكنان ايجاد مي‌كند، و همين موضوع مي‌تواند در سود دهي نقش عمده‌اي را ايفا كند. بعلاوه، خيلي از سازمانها در دنيا به صرفه جويي در مصرف انرژي و هر چه بهتر كردن محيطهاي كاري و زندگي خود روي آورده‌اند. صاحبين مشاغل مختلف در صرفه‌جويي در مصرف انرژي و بهينه سازي محيط زندگي و كم كردن هزينه هاي سرويس و نگهداري براي اينكه بتوانند به هدف نهايي خود برسند از يك طرف، و از طرف ديگر احتياج آنان به امنيت و در دسترس بودن اطلاعات در زمان حقيقي روي آورده‌اند تا جايي كه اين تغييرات حتي در شركتهاي بسيار كوچك نيز بچشم مي‌خورد. مدت زيادي نيست كه بحث درباره موضوع ساختمانهاي هوشمند در محافل عمومي مطرح گرديده است. حال ببينيم كه واقعاٌ يك ساختمان هوشمند چگونه ساختماني است؟ تعريفي كه در ايالات متحده آمريكا درباره يك ساختمان هوشمند عنوان مي‌شود اينچنين است:«يك ساختمان هوشمند ساختماني است كه در بر دارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني سيستمها، ساختار، سرويس‌ها و مديريت و رابطه ميان آنها مي‌باشد