امکانات اصلی و هدف از ایجاد یک ساختمان هوشمند استفاده از تکنولوژی برتر روز همگام با استاندارد جهانی در جهت منافع ساختمان می باشد. این امکانات در زیر به طور کامل توضیح داده می شود.

ارتباط و هماهنگی بین تجهیزات ساختمان هوشمند

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین مسئله و خاصیت ارتباط کامل و لحظه ای بین تمامی تجهیزات یک ساختمان می باشد. سیستم اندازه گیری فشار،پمپ ها؛ اعلام حریق؛برق اصلی،سیستم روشنایی و … با یکدیگر به طور لحظه ای ارتباط دارند.

اتوماسیون

اطلاعات به صورت لحظه ای جمع آوری میشود و می توان بر روی آن ها آنالیز انجام داد. می توان در ساختمان هوشمند به طور لحظه ای ورود و خروج افراد را چک و بررسی کرد و بر روری تمامی وروردی های ساختمان ها کنترل داشت.

تجهیزات آنالیز محیط

میتوان با استفاده از این تجهیزات مانن دوربین مدار بسته و … نحوه استفاده از فضای ساختمان های اداری و یا فروشگاه ها را بررسی کرد و از این اطلاعات برای نحوه اداره ساختمان استفاده کرد.

اطلاعات

می توان ساختمانی که به تجهیزات هوشمند تجهیز شده باشد را به طور لحظه ای آنالیز کرد و از سلامت بخش های مختلف آن اطمینان حاصل کرد..فناوری که در ساختمان های معمولی موجود نمی باشد.

مزایای سیستم های ساختمان هوشمند

سیستم هوشمند سازی ساختمان می تواند برای ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری فواید زیادی داشته باشد:

افزایش کارای ساختمان

تهویه مناسب هوا، راحتی، امنیت، بهداشت محیط، سطح روشنایی و استفاده بهتر و بهینه تر از فضا و مکان برای افزایش بهره وری ساختمان و میزان رضایت مصرف کنننگان، همگی در ساختمان هوشمند به طور اتوماتیک و برنامه ریزی شده در دسترس است.

کاهش میزان تلفات انرژی

در بحث انرژی و مصرف آن بسیار با دقت عمل می کند و به طور بهینه از انرژی استفاده می کند. می توان در ساختمان هوشمند سیستمی را تعبیه کرد که با توجه به اطلاعات آب و هوای محلی برای روز های آتی تنظیمات تهویه را به طور اتوماتیک انجام دهد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود. و اینکه می توان در این ساختمان ه از پنل خورشیدی استفاده کرد و مصرف انرژی را کاهش داد.

بررسی شرایط رفت و آمد محیط ساختمان هوشمند

در این نوع ساختمان ها با استفاده از تجهیزات کنترل عبور و مرور می توان متوجه شد که در چه ساعت هایی محیط خلوت تر و یا شلوغ تر می باشد تا در جهت منافع محیط و ساختمان از این اطلاعات استفاده کرد.

امنیت اطلاعات

تمامی اطلاعات جمع آوری شده از محیط ساختمان به صورت کاملا امن ذخیره می شود و در دسترس عموم نمی باشد. و افراد مسئول می توانند از این اطلاعات بک آپ گرفته و در آرشیو ذخیر کنند.