سیستم هوشمند ساختمان (BMS)

سیستم های BMS "شبکه های هوشمند" مبتنی بر ریزپردازنده "هوشمند" هستند که جهت نظارت، کنترل ساختمان ها و خدمات فنی آنها مانند سیستم های کنترل روشنایی، سیستم های تهویه مطبوع،پرده های برقی، سیستم های امنیتی، مانیتورینگ، کنترل دسترسی و... مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی می توان گفت این سیستم ها قابلیت کارکرد قطعات جداگانه ساختمان را به هم پیوند می دهند به گونه ای که تجهیزات به صورت یک سیستم یکپارچه عمل کنند.