نویسنده: admin

ساختمان هوشمند و صرفه جويی انرژی

 تعريف ساختمان هوشمند بطور كلي ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساكنين ساختمان اين…

اهداف مدیریت هوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان سه هدف محوری را مدیریت و اجرا می نماید که هر یک از اهداف با بکارگیری روش‌های مختلف تحقق  می‌یابد که در ادامه بیان می‌شود.  الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی – غیرفعال‌سازی تجهیزات بطور خودکار در زمان‌های غیرضروری با تشخیص عدم حضور…

خانه ها چگونه هوشمند مي شوند؟

سیستم خانه هوشمند، مجموعه ای از محصولات است که با یکدیگر از طریق پروتکلهای ارتباطی مختلف در ارتباط هستند و کاربران می توانند از طریق آنها، برروی بخشهای مختلف منزل کنترل هوشمند اعمال نمایند. کنترل هوشمند شامل برنامه ریزی زمانبدی شده، برنامه ریزی بر اساس…

ساختمان هوشمند

BMS  مخفف (Building Management System) به معنای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان است که به مجموعه ای از آخرین تکنولوژی ها و تجهیزاتی گفته میشود که موجب هماهنگی و یکپارچه سازی بین کلیه سیستمهایی می شود که تاکنون به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می گرفتند….